نحوه محاسبه ظرفیت برج خنک کننده

نحوه محاسبه ظرفیت برج خنک کننده

ظرفیت تولید برج خنک کننده به معنای توانایی آن در دفع گرما است و بر حسب تن تبرید یا کیلووات سنجیده می‌شود.

یک تن تبرید معادل مقدار گرمایی است که برای تبدیل یک تن (907 کیلوگرم) یخ صفر درجه به آب صفر درجه در مدت زمان 24 ساعت نیاز است. معادل‌های دیگر آن شامل 12000 Btu/hr یا 3.5 کیلووات می‌باشد.

ظرفیت برج خنک کننده به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله:

 • میزان جریان آب: هر چه میزان جریان آب بیشتر باشد، برج خنک کننده می‌تواند گرمای بیشتری را دفع کند.
 • دمای آب ورودی و خروجی: هر چه اختلاف دمای آب ورودی و خروجی بیشتر باشد، برج خنک کننده می‌تواند گرمای بیشتری را دفع کند.
 • دمای هوای مرطوب: هر چه دمای هوای مرطوب بیشتر باشد، خنک کردن آب سخت‌تر می‌شود و برج خنک کننده به ظرفیت بیشتری نیاز دارد.
 • نوع پکینگ: نوع پکینگ استفاده شده در برج خنک کننده بر راندمان خنک کننده و ظرفیت آن تاثیر می‌گذارد.

روش‌های مختلفی برای محاسبه ظرفیت برج خنک کننده وجود دارد:

 • روش نمودار: در این روش از نمودارهای مخصوصی استفاده می‌شود که ظرفیت برج خنک کننده را با توجه به میزان جریان آب، دمای آب ورودی و خروجی و دمای هوای مرطوب مشخص می‌کنند.
 • روش فرمول: در این روش از فرمول‌های مختلفی برای محاسبه ظرفیت برج خنک کننده استفاده می‌شود. یکی از فرمول‌های رایج به صورت زیر است:
Q = G * (T1 – T2) * 1000 / (3600 * hfg)

در این فرمول:

 • Q: ظرفیت برج خنک کننده بر حسب تن تبرید

 • G: میزان جریان آب بر حسب کیلوگرم در ثانیه

 • T1: دمای آب ورودی بر حسب درجه سانتیگراد

 • T2: دمای آب خروجی بر حسب درجه سانتیگراد

 • hfg: آنتالپی تبخیر آب بر حسب کیلوژول بر کیلوگرم

 • روش نرم افزار: نرم افزارهای متعددی برای محاسبه ظرفیت برج خنک کننده وجود دارد که می‌توانند محاسبات را به طور خودکار انجام دهند.

نحوه محاسبه ظرفیت برج خنک کننده

انتخاب روش مناسب:

انتخاب روش مناسب برای محاسبه ظرفیت برج خنک کننده به دقت مورد نیاز و اطلاعات در دسترس بستگی دارد. اگر به دقت بالایی نیاز نیست، می‌توان از روش نمودار یا فرمول‌های تقریبی استفاده کرد. اما اگر به دقت بالایی نیاز است، باید از نرم افزارهای تخصصی استفاده شود.

نکات مهم:

 • ظرفیت برج خنک کننده باید با توجه به حداکثر بار گرمایی که باید دفع شود انتخاب شود.
 • باید به این نکته توجه داشت که ظرفیت برج خنک کننده در شرایط مختلف می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، ظرفیت برج خنک کننده در هوای گرم و مرطوب کاهش می‌یابد.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نحوه محاسبه ظرفیت برج خنک کننده" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی, کسب و کار ایرانی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نحوه محاسبه ظرفیت برج خنک کننده"، کلیک کنید.